سامانه نوبت دهی طبکا

نوبت دهی آنلاین اینترنتی پزشکان، کلینیک، روانشناسان و ...

نوبت دهی آنلاین

ثبت نام رایگان پزشکان در سامانه نوبت دهی اینترنتی

تبکا، تب کا، طب کا، تپکا

دکتر محسن آقایی‌ حکاک

دکتر محسن آقایی‌ حکاک

متخصص مغز و اعصاب

دوره تکمیلی صرع(آلمان)