طبکا: نوبت دهی آنلاین دکتر زهرا میمندی نژاد

سامانه نوبت دهی طبکا

نوبت دهی آنلاین اینترنتی پزشکان، کلینیک، روانشناسان و ...

نوبت دهی آنلاین

ثبت نام رایگان پزشکان در سامانه نوبت دهی اینترنتی

تبکا، تب کا، طب کا، طبکار، تپکا، طبکار، طبکار

دکتر زهرا میمندی نژاد

دکتر زهرا میمندی نژاد

متخصص داخلی

قلب،ریه،گوارش،غدد،کلیه