طبکا: نوبت دهی آنلاین دکتر زهرا میمندی نژاد

سامانه نوبت دهی طبکا

نوبت دهی آنلاین اینترنتی پزشکان، کلینیک، روانشناسان و ...

ثبت نام رایگان پزشکان در سامانه نوبت دهی اینترنتی

تبکا، تب کا، طب کا، طبکار، تپکا، طبکار، طبکار

دکتر زهرا میمندی نژاد

دکتر زهرا میمندی نژاد

متخصص داخلی

قلب،ریه،گوارش،غدد،کلیه